picture dr Wiesława Nowakowska
Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Matematyki
ul. Piotrowo 3a / 748
60-965 Poznań
E-mail: wieslawa.nowakowska@put.poznan.pl